எக்ட்ரா உங்களை வரவேற்கிறது * பங்குச்சந்தை * கமாடிட்டி சந்தை * கரன்சி சந்தை * பயிற்சி வகுப்புகள் *  |  

Daily News

தங்கம்  தற்போதைய நிலவரம்: 16.08.2016.

தங்கம் சென்ற வாரம்  31100 ஐஉடைத்து 31385 ஐ த.....Read More to Login

Packages

Training

The three follwup programmes are meant for practicing the same what you learned in the class room training programme.

More

DVD

T.R.Arulrajhan, appers in the video and explains the concepts in details. The concepts are explained more than 100 examples.He trains you with simple Tamil language.

More

Guidance

When we are entering into the market, we are confused and lose confidence to buy and sell. We feel that if we have support to understand the direction of the market..

More

Online School

ECTRA offers a great opportunity to learn Equity, Commodity and Currency trading from your home.  Ectra Online Scholl offers various kinds of online course for you to learn from basic to advance levels.

More

Trading Sheet

When we trade we need to have a clear plan and execution.  In order to fulfill this requirement, ECTRA, made a format to practice your trading. Also ECTRA will help you to stream line your trading by way of submitting your trad sheet.

More

Franchisee

ECTRA offers an excellent business opportunities for the people who wanted to earn handsome income every money. ECTRA designed various products to fulfil the need of ....

More

எங்களை பற்றி

பங்குச்ந்தையில் முதலீடு என்பது ஒவ்வொரு தனிமனிதர் வாழ்க்கையிலும் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்க்கு முக்கியமான தளம் ஆகும். இந்த தளத்தை முறையாக அறிந்து, முதலீடு செய்வதற்க்கு தேவையான கல்வியை கொடுப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்ட்டது இந்த நிறுவனம். இந்த சந்தையில் 20 வருடத...

More

Image Gallery

Video Gallery